Spółdzielnie mieszkaniowe

DO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowiących podstawę ustanowienia odrębnych własności lokali – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Spółdzielczości Mieszkaniowej w Głuchołazach organizuje w dniach:
- 13 marca 2009r.
- 18 marca 2009r
- 27 marca 2009r

szkolenie obejmujące następującą tematykę:

Omówienie treści i skutków w/wym wyroku Trybunał Konstytucyjnego.
Sugerowane zasady postępowania organów spółdzielni w kontekście w/w wyroku.
Planowanie i sprawozdawczośc w nieruchomościach mieszkaniowych z własnością odrębną zarządzanych przez spółdzielnię..
Dyskusja i wymiana poglądów

Zgłoszeń oraz wpłat na nasze konto należy dokonywac drogą pisemną, telefoniczną bądź elektroniczną w terminie do dnia 10 marca 2009r.
Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne materiały szkoleniowe.