Mistrzostwa w sportowym Brydżu

REGULAMIN SPORTOWY
XIV MISTRZOSTW SPÓŁDZIELCZOŚCI
MIESZKANIOWEJ W BRYDŻU SPORTOWYM
GŁUCHOŁAZY 2009

W ramach Mistrzostw zostaną rozegrane następujące turnieje:

turniej par na maxy
turniej par na IMP
turniej teamów
turniej par grany z innym partnerem z drużyny
Turnieje par – zostaną rozegrane na 30 do 34 rozdań każdy.
Turniej teamów – zostanie rozegranych 9 rund – mecze 6-rozdaniowe na wynik 25 : 0. /7 rudn – dochodzenie bez powtórzeń, 2 ostatnie z powtórzeniami/.
Klasyfikację generalną MPSM wygrywa SM, której zawodnicy /4/ zdobędą największą ilość punktów długofalowych we wszystkich konkurencjach /przy równej ilości pdf decyduje lepsze miejsce w turnieju teamów, dalej I turniej par.
Punkty poszczególnym zawodnikom przyznawane będą w sposób następujący:

Nagrody za udział w XII Mistrzostwach Polski SM:
puchary – 3 najlepsze spółdzielnie mieszkaniowe w punktacji generalnej
puchary – 3-ch najlepszych uczestników w indywidualnej punktacji generalnej
nagrody rzeczowe – 6 zawodników w kwalifikacji kongresu indywidualnego
Komisarzem sportowym imprezy jest Adam Klimala – Prezes OZBS Opole
Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów zostanie powołana komisja odwoławcza złożona z zawodników o najwyższych wk.
Rozpoczęcie Mistrzostw 19.03.2009r. /czwartek/ – godz. 19,oo./turniej par na maxy/
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie..
Regulamin sporządził – Adam Klimala

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI
I DOZORU DO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Spółdzielczości Mieszkaniowej w Głuchołazach organizuje
w dniach 23-25.03. 2009r.

KURS KWALIFIKACYJNY NA UPRAWNIENIA
W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I DOZORU
INSTALACJI I URZĄDZEŃ: elektrycznych,
gazowych i cieplnych.

Posiadanie uprawnień „E” przez konserwatorów pozwoli na dokonywanie przeglądów, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń energetycznych, jakie spoczywają na spółdzielniach w ramach „Prawa Budowlanego”.
Uprawnienia „D” pozwalają na dokonywanie dozoru technicznego.

Uwaga!
Ustawa z dnia 4.03.2005r. dot. zmian w ustawie prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska wprowadza zmiany dotyczące terminu ważności uprawnień energetycznych z bezterminowych do 5-letnich.
W tej sytuacji istnieje konieczność wznawiania w/w uprawnień.

ROZPOCZĘCIE KURSU – 23 marca 2009r.. – godz. 10,oo
ZAKOŃCZENIE KURSU – 25 marca 2009r. – egzaminem.

W pismach kierujących na kurs prosimy o precyzyjne określenie na jakie uprawnienia decydujecie się Państwo.
Książeczki z uprawnieniami otrzymuje się do 14 dni od ukończenia kursu i zdania stosownego egzaminu.