About admin

View all posts by admin

iAML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy w zgodzie z ustawą

Korzystając z autorskich narzędzi iAML, spełnisz wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 16.11.2000 r. oraz jej nowelizacji z dnia 25.06.2009 r. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, narzuca wszystkim instytucjom obowiązanym, obowiązek przeprowadzania analiz transakcji pod kątem AML (ang. anty money laundering). Incaso Group oferuje Tobie pakiet iAML, który pomoże w spełnieniu obowiązków wynikajcych z powyższej ustawy. Jak pisze wikipedia pranie pieniędzy to działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków dotyczy to przestępczości narkotykowej, terroryzmu lub innej ciężkich działań karalnych. Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, należy spełniać wymagania dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Korzystając z autorskich narzędzi iAML, spełnisz wszystkie wymogi określone w ustawie.

Next page →